Co je to erekce a jaký má význam?

Erekce je ztopoření samčího pohlavního orgánu – penisu. Do určité míry je vůlí ovlivnitelná, z velké části však nikoli a je pod vlivem především mezimozku a míchy.

Na počátku jsou vždy aferentní neboli dostředivé signály z taktilních čili dotykových receptorů na povrchu žaludu nebo z jiných erotogenních zón, případně i vjemy vizuální či akustické, které stimulují nervová centra v mozku.

Tyto signály pak doputují až do erekčního centra v sakrální míše. V okamžiku, kdy jsou předány pánevním útrobním nervům, dochází u muže k erekci, přičemž všechna topořivá tělesa se během tohoto procesu naplňují krví, ale nikoli rovnoměrně a současně se omezí žilní odtok. Pak může i dojít ke souloži. Erekce je ukončena výronem semene.

Primárním účelem erekce je tedy reprodukce. Zároveň však k výronu semene dochází tehdy, je-li muž na vrcholu sexuálního vzrušení a erekce je tedy zásadní i pro pocit adekvátního naplnění intimního života i partnerských vztahů jako takových.

TIP NA ČLÁNEK: Proč erekce klesá věkem a jaké jsou možnosti po padesátce?

Poruchy erekce

Poruchy erekce dělíme do dvou základních kategorií. Tou první jsou tzv. erektilní dysfunkce. To znamená, že erekce nelze dosáhnout vůbec, případně má muž potíže s jejím udržením a kvalitou. Nicméně tímto problémem není primárně ovlivněna ani plodnost, ani schopnost prožívat orgasmus a jakmile se podaří jej eliminovat, zároveň se vrátí k normálu i oba tyto aspekty.

Neměli bychom také s touto diagnózou mylně ztotožňovat problémy, ke kterým dochází vlivem postupujícího věku. Dosažení erekce trvá déle, penis již není tak pevný, delší doba je rovněž potřebná k vyvrcholení a v tomto případě jde o normální fyziologické projevy.

erektilní dysfunkceNaproti tomu erektilní dysfunkce je definována jako každý třetí neúspěšný pokus o pohlavní styk. Občasné selhání patří k naprosto standardním jevům, jímž se není potřeba zneklidňovat, děje se to i zcela zdravým mužům a nejedná se o poruchu erekce.

Příčina může tkvět například v únavě, přílišné konzumaci kávy nebo alkoholu či prodělané nemoci. V případě erektilní dysfunkce jsou také postiženy všechny typy, to znamená i ta ranní a stejně tak muž nedokáže dosáhnout ztopoření při masturbaci, případně sice ano, ale ne dostatečného.

Jiným typem potíží, méně častým, je tzv. priapismus, tedy stav opačný, kdy erekce přetrvává. A to navíc bez ohledu na erotické stimuly. Takovýto stav je pro postiženého jednak nepříjemný až bolestivý, navíc přetrvávající erekce delší než 24 hodin může vést i k nevratnému poškození topořivých těles, což naopak posléze znamená nemožnost dosažení erekce.

TIP NA ČLÁNEK: Vše o erektilní dysfunkci a metodách její léčby. 

Příčiny poruch erekce

Důvodů, které mohou zapříčinit erektilní dysfunkce, může být celá řada. Tím prvním jsou příčiny biologické. O dostatečnou erekci se stará správně fungující nervový, cévní a hormonální systém. Porucha proto může být důsledkem užívání určitých medikamentů i nedostatečné hladiny mužských pohlavních hormonů v organismu, který však způsobí spíše nedostatečnou kvalitu erekce a není příčinou jejího obtížného dosažení, jak vyplývá z nejnovějších medicínských poznatků.

Zpravidla jde rovněž i o průvodní jev dalšího onemocnění, dosud neobjeveného, rozhodně tedy není vhodné tento varovný signál přehlížet. Za poruchou erekce může stát například vysoký krevní tlak, cukrovka, ale také v krajním případě i roztroušená skleróza či nádorové onemocnění. Dále lze jmenovat stavy pooperační a poúrazové, kdy dojde k poškození míchy nebo pánevních nervů. V neposlední řadě ovlivní tento problém muž i sám, a to kouřením a špatnou životosprávou.

Druhým důvodem mohou být příčiny psychické. Objevují se méně často, uvádí se, že na celkovém počtu se podílejí zhruba 20 % a typičtější jsou spíše pro muže mladší. Zahrnují zejména stres, ať v zaměstnání či jinde, a snížené sebevědomí. Přičemž strach z opětovného selhání celý problém ohledně dosažení erekce ještě prohlubuje.

Svou roli hrají i sociální faktory v podobě harmonického vztahu a dostatečné podpory ze strany partnerky.

TIP NA ČLÁNEK: Jak vám k pevné erekci dopomůže partnerka?

 

Erektilní dysfunkce v číslech aneb proč není na místě se stydět

Ačkoli erektilní dysfunkcí trpí dle dostupných údajů zhruba každý druhý muž ve věku nad čtyřicet let a o deset let později už je to hned 67 % mužů, pro mnoho z nich jde stále o příliš citlivé téma, které doprovází stud. Ve zmíněné věkové kategorii nad padesát let se dokonce pouze 10 % odhodlá o svých obtížích mluvit s lékařem.

Ostych však není na místě, protože takovéto obtíže mají řešení. Statistiky uvádějí, že až 85 % těchto poruch je léčitelných a dokážeme odstranit příčinu, případně kompenzovat nastalé obtíže léky. Radosti z intimního života se rozhodně nemusíte vzdávat ani s postupujícím věkem, bylo by mylné se domnívat, že po šedesátce už byste se zkrátka měli s dysfunkcí smířit.

 

Psychologický aspekt poruch erekce

Jako je komplexní škála příčin vzniku poruch erekce, obdobně komplexní by měla být i léčba. Vyplatí se tedy uvažovat nejen o návštěvě urologa či sexuologa, ale také psychiatra. Pamatujte na to, že lékař je profesionálem, který se ve své praxi s takovýmito problémy setkává denně. Rozhodně tedy není na místě se bát otevřeně promluvit o všem, co vás v tomto směru tíží.

Jedná se o bezesporu značně intimní problém, který vnáší do sexuálního života výraznou překážku, před kterou ovšem nejsou postaveni pouze samotní muži, ale také jejich partnerky. Ty mohou mít obavu o zdraví svého protějšku, ale také pochybovat o vlastní atraktivitě. Přeneseně tak může nedostatečná erekce muže zásadním způsobem negativně ovlivnit rovněž sebedůvěru ženy.

Na místě rozhodně není zloba, agrese, ale ani přehnaná lítost. A rozhodně by ženy neměly vyvíjet na svůj protějšek tlak a nutit ho za každou cenu k návštěvě ordinace. S nastalou situací se není nutné smiřovat, nicméně muž musí především sám chtít se svých obtíží zbavit. Faktem zůstává, že právě partnerka bývá velmi účinným motivačním faktorem, který nakonec dokáže muže k návštěvě odborníka přimět.

Účinným doplňkem vlastní léčby poruch erekce by se proto měla psychoterapie stát nejen pro muže, vhodné je absolvovat párovou konzultaci. Znovuobjevená partnerova sexualita s sebou paradoxně může přinášet ze strany ženy obavy, ať už z nevěry nebo ze zvýšeného zájmu o sex, pokud jí naopak útlum mužovy touhy původně vyhovoval, případně i proto, že je konfrontována s požadavkem na praktiky, které pro ni nejsou žádným způsobem přijatelné.

TIP NA ČLÁNEK: Co se děje na prohlídce u urologa a proč se nebát? 

 

Jak souvisí erekce s vaším životním stylem

V první řadě je na místě v takovém případě razantně změnit svůj životní styl, zdravě se stravovat a dostatečně se hýbat. Obezita a k ní přidružená nemocnění jsou rozhodně zásadní překážkou k dosažení uspokojivé erekce.

Řada potravin navíc dokáže účinně podpořit hormonální, imunitní, kardiovaskulární a nervový systém. Důležitý je dostatek vitamínů, zajistěte si rovněž vyšší přísun minerálů, jako je zinek. A dbejte i na to, ať se ve vaší stravě objevují v hojném množství omega-3 nenasycené mastné kyseliny.

Co tedy konkrétně jíst? Do jídelníčku si zařaďte ovoce a zeleninu, dopřejte si mořské ryby, sáhnout můžete po makrele nebo lososovi. Vyhýbat byste se neměli ani ořechům, jídla si dochucujte chilli a díky obsahu antioxidantů vám v rozumné míře zaručeně neuškodí ani konzumace červeného vína. Využít můžete i blahodárné povzbuzující účinky kávy.

Vhodné je naopak se vyvarovat všech pokrmů bohatých na vysoký obsah cukrů a tuků. Omezit byste měli i přílišné holdování alkoholu, rozhodně se vzdejte jiných návykových látek a dbejte i o svoje zdraví psychické a dostatečně odpočívejte.

 

Vakuová pumpa

Pro mnoho mužů jde stále o alternativu nejpřijatelnější. A to ze dvou důvodů. Jednak s nimi lze zaznamenat reálné zlepšení stavu, uvádí se až v 85 % případů. Mimo jsou tyto přístroje běžně dostupné v prodeji a dají se sehnat i naprosto anonymně například na internetu. Byť lékaři varují, že pro výběr nejvhodnějšího typu byste se přece jen měli překonat pocit trapnosti a vyrazit se poradit s odborníkem. Svá úskalí v podobě bolesti nebo rizika krevního výronu vakuové pumpy rozhodně mají.

 

Doplňky stravy na erekci

Na trhu se v dnešní době vyskytuje celá řada volně prodejných preparátů. Takovéto potravinové doplňky nemusejí být schváleny Státním ústavem pro kontrolu léčiv, ten garantuje pouze jejich zdravotní nezávadnost, ale už nikoli účinnost podloženou klinickým testováním. Jejich užívání je rozhodně minimálně zcela bezpečné a nepojí se s ním žádné negativní vedlejší účinky.

Jak ale již vyplývá přímo z názvu, jedná se pouze o prostředek, který je určen k doplnění stravy. Primárně tedy nejsou a nemohou být tyto přípravky vůbec určeny k léčení takovýchto poruch. Mohou ovšem plnit úlohu jisté prevence. Je tedy na individuální úvaze, zda po nich sáhnete. V případě, že nebudou mít adekvátní efekt, je nutné zvolit již takové medikamenty, které vám předepíše lékař.

TIP NA ČLÁNEK: Vše, co musíte vědět o Viagře – léku na erekci. 

 

Léky na erekci

Pozor, v tomto bodě je třeba na prvním místě především učinit důrazné varování. Tyto prostředky jsou vždy dostupné pouze na lékařský předpis, tedy se k nim nemůžete dostat žádnou jinou legální cestou než skrze návštěvu ordinace. Léčiva nabízená na internetu u nás nejsou registrovaná, často se jedná o padělky. A jejich nákupem se vždy vystavujete riziku, neboť nemáte záruku, co skutečně pilulka obsahuje, případně v jakém množství. Můžete tak být ohroženi alergickou reakcí na některou ze složek, případně i požitím nadměrné dávky účinné látky. Což představuje závažné nebezpečí i pro jedince zcela zdravého a zvláště pak pro osoby trpící například srdečním onemocněním.

Odborník vám může předepsat tablety (od injekčního podání se již ustoupilo) s obsahem vardenafilu, tadalafilu či sildenafilu. Učiní tak ale po důkladném posouzení vašeho celkového zdravotního stavu a zodpovědně zváží, zda u vás neexistují kontraindikace, které by vám znemožnily lék užívat. S těmito látkami se totiž pojí rizika, představují hlavně zátěž právě pro vaši kardiovaskulární soustavu, hrozí infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda. Nejznámějším z preparátů, na něž si můžete odnést recept, stále zůstává především populární modrá Viagra, nicméně vypršení patentu umožnilo i výrobu celé řady generik.

MUSÍTE VĚDĚT: Kdo skutečně léčí erekci a kdo léčbu pouze simuluje?